Medeni Hukuk, Miras ve Boşanma Davası


Medeni hukuk, özel hukukun en geniş alanı olup ESC Hukuk medeni hukukun birçok alanında da avukatlık faaliyeti icra etmektedir. 

 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
 • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,
 • Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,
 • Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,
 • Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
 • Hukuki danışmanlık.

 

Aile Hukuku

Aile hukuku da medeni hukukun bir alt dalı olarak boşanma davası, boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, boşanmada mal paylaşımı, çocukların velayeti, tedbir ve iştirak nafakası vb. gibi konuları düzenler. Boşanma davası, aile hukukunun en önemli sorunlarının yaşandığı, bir avukatın hukuki yardımına en çok ihtiyaç duyulan temel dava türüdür.

Boşanma davası şu sebeplerle açılabilir:

 • Şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) nedeniyle genel sebeplerle açılan boşanma davası (MK m.166),
 • Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (MK m.161),
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri ile boşanma davası (MK m.162),
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma davası (MK m.163),
 • Terk sebebiyle boşanma davası (MK m.164),
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165).
   

Aile hukuku sorunları için vekillik yapan avukatlara da halk arasında boşanma avukatı denilmektedir. Ancak, Türkiye'de uzmanlık alanları yasal bir şekilde tanımlanmadığı için mevzuatta boşanma avukatı olarak görev tanımı yapılmış bir avukatlık alanı yoktur. Boşanma avukatı, uygulama ve medyanın tanımlamasıyla halk dilinde yerleşmiş bir ifadedir.

Evlilik Sözleşmesi

Yeni medeni kanunun kabul edilmesi ile birlikte gündelik hayatımıza giren kavramlardan bir tanesi de eşler arasında imzalanan evlilik sözleşmesidir. Böylece önceki Medeni Kanun döneminde eşlerden birinin gerek maddi ve gerekse manevi katkıları ile edinilen kazanımların diğer eş adına kayıt, tescil edilmesi ile ortaya çıkan haksızlıkların önüne geçilmek istenmiştir. Evlilik sözleşmesinden amaç eşlerin evlilik birliğinin boşanma ile sonlanması durumunda tarafların haklarını başkan itibaren güvenceye almak isteğidir. Evlilik sözleşmesinin hazırlanması aşamasında bir hukukçudan yardım almak sonradan karşılaşılabilecek kötü süprizlerin önüne geçmek için yararlı olacaktır kanısındayım.

Boşanma davaları ve nesep bağının ortadan kalkması

Gündelik hayatta bu kadarı da olmaz denilen olaylar hukuki olarak gerçekleşmektedir. Bu olaylara verilebilecek örneklerden bir tanesi de evlilikten önce de birliktelik yaşayan kadın ve erkeğin evlendikten sonra doğan çocuğun nesebinin (babasının) belirlenmesi hususudur. Çocuğun kendisinden olmadığını düşünen baba aşağıda açıkladığımız şekilde açacağı bir dava ile çocuğun kendisinden olmadığını ispatladığı takdirde yasal olarak kurulan nesep bağı ortadan kalkar.

Evlilik Sözleşmesi ve Nikahsız Eş

Resmi nikahsız yada başka bir isimle imam nikahı ile birlikte yaşamak ülkemiz gerçeklerindendir. Bu şekildeki birlikteliklerin bir çok mağduriyetlere sebep olduğu tartışmasızdır. Bunlardan bir tanesi de nikahsız yaşayan eşlerden birinin ölmesi durumunda söz konusu olmaktadır. Miras hukuku bakımından hak kaybı söz konusu olabileceği gibi örneğin iş kazası neticesinde hesaplanacak destekten yoksun kalma tazminatının belirlenmesinde de hak kaybı söz konusu olabilecektir. Hal böyle olunca, tazminat isteminde bulunanın nikahsız eş olması, 18 yaşında ve bir çocuklu bulunması ve sosyal durumu nazara alındığında, nikahlı eşe nazaran evlenme olasılığının daha fazla olduğu söz götürmez. Bu bakımdan, nikahsız eş için %35 oranındaki evlenme şansının az olduğu ortadadır. 

Aile İçi Şiddet

Ülkemizin beklide en önemli sorunlarından bir tanesi de kadınların uğradığı şiddettir. Maalesef şiddet, çocukluk çağından anne, baba, aile büyükleri ile başlayıp evlendikten sonra koca dayağı ile devam etmektedir. Kadınların ekonomik özgürlükleri arttıkça, bir meslek sahibi oldukça haklarını daha iyi savunabilmekte ve karşılaştıkları haksızlıklara daha güçlü karşı çıkabilmektedirler. Yasa koyucu ve mahkemelerde verdikleri kararlar ve kanun hükümleri ile kadınların yanında olmaya çalışmaktadır.

Miras Hukuku

 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
 • Mirasta tenkis davası,
 • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
 • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.

İRTİBAT HALİNDE KALIN

Yeniliklerden ilk siz haberdar olun