GAYRİMENKUL HUKUKU


ESC Hukuk mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara kiralama sözleşmeleri, tapu işlemleri, alım-satım, ipotek tesisi ve terkini, ipotek sözleşmesi hazırlanması, kira, finansal kiralama, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, işlemlerinin yürütülmesi konularında her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
 • Önalım (Şufa) davası,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Hukuki danışmanlık.

İRTİBAT HALİNDE KALIN

Yeniliklerden ilk siz haberdar olun