İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU


ESC Hukuk iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında çalışanların iş sözleşmeleri ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, ihtarnameler ve diğer belgelerin düzenlenmesinden, iş sözleşmelerinin feshinden doğan tazminat ve işe iade taleplerine ilişkin davaların takibi, iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan tazminat davalarının takibi, iş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi, gizlilik ve rekabet yasağı konularında danışmanlık ve temsil, yabancı çalışanların ikamet ve çalışma izinlerine ilişkin evrakların hazırlanması olmak üzere müvekkillerin ihtiyaç duyabileceği her konuda hukuki hizmet vermektedir.

Hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

  • İş sözleşmeleri taslaklarini hazirlamak ve müzakerelerde bulunmak,
  • İş sözleşmesindeki İşten çıkarma ve fesih sebepleri,
  • İş kazaları veya hastalıklar,
  • Uygulama, içtihat, kanun ve düzenlemeler hususunda izahat, iş, işçi ve işyeri güvenliği,
  • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
  • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
  • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Avukatlık danışma hizmetleri.

İRTİBAT HALİNDE KALIN

Yeniliklerden ilk siz haberdar olun